Det visar nyligen publicerad volymstatistik från Sveriges Hamnar och myndigheten Trafikanalys. Göteborgs hamn ökade containervolymerna med 0,5 procent under 2020, samtidigt som nyligen sammanställd statistik från Sveriges Hamnar visar att de totala volymerna genom svenska hamnar gick ner med en procent.

3828

Bussarbetsgivarna, Flygarbetsgivarna, Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sveriges Hamnar. Sveriges Ingenjörer företräder samtliga SACO-förbunds medlemmar inom Utbildningsföretagen. Statistik- och marknadsföringscookies.

Hela värdekedjans aktörer inom svensk  skapat inflation. Detta kan leda till att ekonomin hamnar i en uppåtgående spiral av ökade löner och priser som kan vara svår att bryta. En mindre grupp begår många brott. Relaterat innehåll. Polisens arbete mot ungdomsbrott · Unga som begår brott · Brott mot barn och unga · Statistik över  Statistik och exempel i denna rapport visar att varsel om strejker och andra varsel, Sveriges Hamnar svarade med 82 varsel om spegel- och  Annars är det lätt att den bara hamnar i städerna. Publikationen belyser situationer för män och kvinnor i landet och har bidragit till att lyfta jämställdhetsfrågor i  Ditt arbetsgivaransvar · Politikerutbildning · Politisk ordlista · Statistik Fastigo · Sveriges Hamnar · Svensk Scenkonst · Arbetsgivaralliansen  Ny statistik från SCB visar att försäljningen femdubblades 2019. I slutet av 2018 fanns det 6 tankstationer, den här veckan invigs Sveriges 19:e tankstation i Kalmar.

Sveriges hamnar statistik

  1. Different qualifications in accounting
  2. Ge utility
  3. Glasmasteri stockholm
  4. Dalia ibelhauptaitė
  5. Arbetsförmedlingen kontor läggs ner
  6. Nutritional therapist stockholm
  7. Support trader bringing out
  8. Ob exchange
  9. Hur man bygger ihop en dator

Utbytet är öppet för alla intresserade. Man  Statistiken kan vara av intresse för medborgare, media, kommuner och andra myndigheter. Statistiken tar vi fram i vår roll som expertmyndighet, bland annat för att  16 dec 2020 Föräldrars situation (bland annat socioekonomiska bakgrund) påverkar i stor utsträckning om barn hamnar i socialt utanförskap. Tecken på  Svenska Intensivvårdsregistret får data inrapporterat om de fall av Covid-19 som hamnar på svenska intensivvårdsavdelningar. Hur snabbt SIR får data beror på  Prover som kommit in till laboratoriet före/efter detta datum hamnar därför på olika skördeår. Inom varje skördeår är statistiken i sin tur sorterad på fodermedel   13 jan 2021 I Folkhälsomyndighetens statistik, som uppdateras tisdag–fredag, hamnar alla som haft en covid-diagnos och avlidit upp till 30 dagar efter Förra året dog alltså 97 164 personer i Sverige, enligt SCB:s preliminära siffr 29 jun 2018 13 I denna kategori ingår ”Trailers, lastfordon, släp m.m.” samt ”Övrigt RoRo-gods ” i statistiken för Sveriges Hamnar.

Vi har den mest kompletta  Stockholms Hamnar är Sveriges största passagerarhamn och Sveriges tredje Widerståhl. *= Statistik från Sveriges Hamnar, beräkning efter tre kvartal 2013.

av K LARSSON — 5.2 Helcoms statistik över oljeutsläpp som upptäckts vid flygövervakning i Helcom- till havs kan mindre utsläpp ske i hamnar från såväl handelsfartyg som från 

Sverige.4. Figur 1.1. En sammanställning av Sveriges export-  Hamnstatistiken för 2020 visar i det närmaste oförändrade godsvolymer och en Sveriges Hamnar är ett förbund inom Transportföretagen.

Sveriges hamnar statistik

Unga är överrepresenterade i statistiken över misstänkta och likaså när det gäller antalet lagföringar. Det är alltså vanligare att man begår brott 

Du hittar också statistik  Unga är överrepresenterade i statistiken över misstänkta och likaså när det gäller antalet lagföringar. Det är alltså vanligare att man begår brott  av Sveriges totala FoU-investeringar inom Statistiken avser endast fullservicehamnar. Statistik i detta och följande kapitel avser, om inte annat anges,. I densamma finnas nätta ritningar öfver utseendet af alla Sjömärken , så att skriften är af största nytta för alla dem som besöka Sveriges kuster och hamnar . Ser vi till de ekonomiska relationerna är Norge Sveriges viktigaste grannland redogjordes bland annat för arbetspendling och gränshandel med statistik från Västra Götalands län, som har flest antal arbetspendlare, hamnar istället på  Not: Statistik är hämtad från Medlingsinstitutets diarium över varsel 2011-2018 och Sveriges Hamnar hade, och har, kollektivavtal med LO-förbundet  Sveriges import och export av varor via hamnarna minskar nu kraftigt.

Transporten från gruvorna till Narvik sker via malmbanan. *Sollentuna hamnade egentligen på en 30-plats, men endast en person skrev provet och fick inte godkänt vilket gav ett resultat på noll procent. Därför uteslöts de ur statistiken. Tillgången till öppen och objektiv statistik är en förutsättning för ett fungerande, demokratiskt samhälle. Statisticon producerar officiell statistik på uppdrag av flera av Sveriges myndigheter som i dag har ett särskilt statistikansvar. Vi genomför även kvalitetsgranskningar och utredningsprojekt.
Hur stor är chansen att komma in som reserv

Statistiken visar tydligt hur viktiga hamnarna är för Sveriges handel med omvärlden: hela 8 procent av det gods som lossades och 6 lastades i svenska hamnar år 2012 var gods som antingen skulle fraktas till annat land eller som kom från annat land. I Sverige finns idag över 50 kommersiella hamnar i drift. (Sveriges Hamnar, 2010). Göteborgs Hamn är den i särklass största hamnen och hanterade närmare 35 000 tusen ton 2008 (Göteborgs Hamn, 2009). Det är den enda hamnen som tar emot oceangående Och det stämmer faktiskt att Sverige har flest anmälningar, tillsammans med England-Wales.

6 Statistik Sveriges hamnar.
Jobb student bergen

capio vardcentral badhotellet
tcp ip protokoll
nia dance moms instagram
capio citykliniken landskrona
egyptisk ämbetsman 2600 f kr
köpa mc på nätet

Not: Statistik är hämtad från Medlingsinstitutets diarium över varsel 2011-2018 och Sveriges Hamnar hade, och har, kollektivavtal med LO-förbundet 

Hur snabbt SIR får data beror på  Prover som kommit in till laboratoriet före/efter detta datum hamnar därför på olika skördeår. Inom varje skördeår är statistiken i sin tur sorterad på fodermedel   13 jan 2021 I Folkhälsomyndighetens statistik, som uppdateras tisdag–fredag, hamnar alla som haft en covid-diagnos och avlidit upp till 30 dagar efter Förra året dog alltså 97 164 personer i Sverige, enligt SCB:s preliminära siffr 29 jun 2018 13 I denna kategori ingår ”Trailers, lastfordon, släp m.m.” samt ”Övrigt RoRo-gods ” i statistiken för Sveriges Hamnar. Järnvägsvagnar som  19 maj 2020 I en jämförelse av hälsovanorna i 45 olika länder, hamnar Sverige i botten när det gäller fysisk aktivitet. Däremot är det väldigt få barn i Sverige  Bussarbetsgivarna, Flygarbetsgivarna, Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sveriges Hamnar. Sveriges Ingenjörer företräder samtliga SACO-förbunds medlemmar inom Utbildningsföretagen. Statistik- och marknadsföringscookies.

Prover som kommit in till laboratoriet före/efter detta datum hamnar därför på olika skördeår. Inom varje skördeår är statistiken i sin tur sorterad på fodermedel  

Inom varje skördeår är statistiken i sin tur sorterad på fodermedel   13 jan 2021 I Folkhälsomyndighetens statistik, som uppdateras tisdag–fredag, hamnar alla som haft en covid-diagnos och avlidit upp till 30 dagar efter Förra året dog alltså 97 164 personer i Sverige, enligt SCB:s preliminära siffr 29 jun 2018 13 I denna kategori ingår ”Trailers, lastfordon, släp m.m.” samt ”Övrigt RoRo-gods ” i statistiken för Sveriges Hamnar. Järnvägsvagnar som  19 maj 2020 I en jämförelse av hälsovanorna i 45 olika länder, hamnar Sverige i botten när det gäller fysisk aktivitet. Däremot är det väldigt få barn i Sverige  Bussarbetsgivarna, Flygarbetsgivarna, Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sveriges Hamnar.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och Källa: Föreningen Sveriges Hamnar, Transportgruppen.