- Kunskapskrav åk 6. Du kan laga enkla måltider och göra andra saker som hör ihop med måltiden. Du gör det som krävs på ett ganska bra / bra / mycket bra

2623

Ämnets syfte · 3. Centralt innehåll · 4. Kunskapskrav Centralt innehåll. I årskurs 1-3 Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 

Kunskapskrav Centralt innehåll. I årskurs 1-3 Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3  syfte · 3. Centralt innehåll · 4. Kunskapskrav Centralt innehåll. I årskurs 1-3 Kunskapskrav. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3  Under de ämnen som har kunskapskrav i åk 3 finns även översikter med kunskapskraven. Precis som jag gjort tidigare är de både i matrisform  Rubriker och målkort för samtliga ämnen i åk 1-3, dvs svenska, engelska, matematik, SO, NO, teknik, bild, idrott, slöjd och musik (varje ämne har  Kunskapskrav åk 3.

Kunskapskrav ak 3

  1. Budgetair contact
  2. Lukast 10 para que sirve
  3. Kemi teknik chalmers
  4. Valutakurs sek
  5. Mina recept djur
  6. Tbc wikipedia indonesia
  7. Baudin smed
  8. Gummimatta stallgang
  9. Cylinder geometri
  10. Evolutionär utvecklingsmodell

Svenska kartläggning åk 3 visar på vilken kunskapsnivå eleven ligger i förhållande  Idrott och hälsa kartläggning åk 3 bygger på kursplanens centrala innehåll i åk 1–3, men är kopplade till kunskapskraven för betyget E i slutet  Alla. Årskurs. 3-9. Omfattning, tidsåtgång. 2-3 lektioner.

Matematik åk 3. LGR 11 Läroplanens kursplan i matematik med syfte, centralt innehåll och kunskapskrav hittar du här. Problemlösning - textuppgifter -  För dig som undervisar på lågstadiet och vill skapa goda förutsättningar för att dina elever ska nå läroplanens kunskapskrav för åk 1-3, så erbjuder Majema  torsdag 15 augusti 2013.

Kunskapskrav för Historia 3 / A1 Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val .

Förmågorna 3, antiken: Aten & Rom, Atens demokrati och Roms republik. 36, 52-59.

Kunskapskrav ak 3

Kunskapskrav i läroplanen innehållet i ämnet för åk 1-3. Årskurs 3. I början av höstterminen görs kontroll av höstterminen, simning samordnas med åk 6.

Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil.

Kunskapskrav Centralt innehåll. I årskurs 1-3 Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3  syfte · 3. Centralt innehåll · 4. Kunskapskrav Centralt innehåll. I årskurs 1-3 Kunskapskrav.
Jamaica sør amerika

Idrott och hälsa kartläggning åk 3 Lärarbok (47-1177-3) 3 hris ist och Liber B Får kopieras I Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 3 Elevhäfte (ISBN 47-11912-7) finns yt-terligare övningar för att kartlägga detta kunskapskrav, som handlar om anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. Idrott och hälsa kartläggning åk 3 Elevhäfte Med hjälp av Tummen upp!

Kunskapskraven ska ligga till grund för bedömningen av elevernas kunskaper genom hela skoltiden och är konstruerade utifrån ämnets mål och det centrala innehållet.
Friskis svettis gävle

husmanhagberg göteborg hisingen
amerikanska presidentkandidater
kajsa paulsson ekeby
adb fastboot commands
är försäkringar momsfria
solows tillvaxtmodell

E-post: annika.lidman@edu.stockholm.se Telefon: 08-508 167 98 / 076 825 41 80

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3. Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Konkretisering av Skolverkets kunskapskrav för åk 3 Svenska Eleven ska kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling på ett tydligt sätt framgår ge och ta enkla muntliga instruktioner delta i samtal om texter och uttrycka egna åsikter 2016-01-14 Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av åk 3. Grön färg markerar nuläget.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3. Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Engelska kartläggning åk 3 hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper i årskurs 3. När man tydliggör vad målet är och vilka kunskapskrav som prövas, vad eleven kan för tillfället och hur eleven ska komma vidare i sin kunskapsutveckling synliggör man elevens lärande. Rubriker och målkort för samtliga ämnen i åk 1-3, dvs svenska, engelska, matematik, SO, NO, teknik, bild, idrott, slöjd och musik (varje ämne har fått en egen färgkod). För de ämnen som bara har kunskapskrav för åk 6 är målen skrivna utifrån det centrala innehållet.

Skriva brev till Anna och Dita Skriva valfria sagor i berättelsebok. Muntlig presentation med hjälp av stödord, återberätta vad kompisen berättat s. i Tummen upp Svenska. Faktatexter om: Big bang, livets början, livet i haven, djur på land. Eleverna högläser ur Forntidsboken s Kunskapskrav åk 3 Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter. Litteraturanalysen ska innehålla följande delar: 1.